Eläkesopimus vuodelta 1863

Juha Erkinpoika ja Esteri Vilpuntytär määräsivät eläkkeensä lahjakirjassa, jolla lahjoittivat Koppelin pojalleen Johannekselle. Eläkkeeseen kuului viljaa, suolaa ja suolakaloja, kuten Juhan vanhempien eläkkeeseen, ja lisäksi sian ja naudan lihaa. Vuotuinen eläke oli seuraavanlainen:

 • Verner Westerholm: Syksy.

  Kolme tynnyrijä rukiita

 • Kolme tynnyriä Ohrija

 • 15ta kappaa Kauroja
 • yksi Leiviskä sijan läskijä
 • yksi leiviskä Nautan lihaa
 • kaksi leiviskätä suolaisija kaloja
 • yksi nelikko suoloja
 • yksi leiviskä Ryssän Tupakan lehtijä
 • yksi pari saapaita ja toinen pari waimmon kenkijä
 • kaksi lehmää lypsettäväksi
 • kaksi lammasta kerittäväksi
 • yksi hevonen joka on minun omani Waan talosta saahaan silloin sillä ajettaa kuin en minä ihte tarvihte
 • wielä yksi kappa Pellavasta kolme kappaa Hamppuva jotka pitää talon pellossa kasvatettaman
 • yksi lämmin kammari ja
 • yksi aitta.

Lahjakirjan lopuksi vanha isäntä ja emäntä antoivat määräyksiä talon hevosista, sisarusten elättämisestä ja työvelvollisuudesta talossa, heidän myötäjäisistään ja talon irtaimistosta seuraavasti:

 • Se harmaa Tamma Hevonen joka nytt on niin pitää olla talossa kaikkijen yhteisenä niin kauvan kuin se elää minun Waimoni ja toisien lapsien
 • vaan sen harmaan oriin Hevosen ennen mainitun poikani Johan Johanan pojan pitää saaman yksinänsä
 • Waan sitä vastaan että hän maksaa minun welkani joka on Kolme kymmentä ruplaa sanotussa myntissä pitää hänen vielä minulle maksaman
 • vielä nimitetty poikani pitää minun toisija Lapsijani elättämän ja hoitaman kahten kymmenen vuoten ikään ja Heitän pitää työtä tekemän taloon vointiansa myöten
 • Waan sitten kuin hee talosta erkanevatt niin pitää nimitetty poikani Heillen antaman jokaisellen lapsellen osaksensa yksi lehmä ja yksi Tynnyri rukiit
 • Wielä nimitetty minun Wanhin poikani pitää saaman kaikki irtaimen tavaran mitä talossa on ja mistä nimestä olla mahtaa.

Siirry edelliselle / seuraavalle sivulle:

Esterin äidin suku Rummakossa, Sikamäessä ja Mäkelässä ← Eläkesopimus vuodelta 1863 → Koppelin Johannes